Göteborgs Köks och Möbelmåleri

Tjänster


Göteborgs Köks och Möbelmåleri erbjuder följande tjänster:

  • Målning av köksluckor
  • Nytillverkning av köksluckor
  • Utbytning av köksluckor
  • Möbelmåleri

Köksmåleri

Kontakt info


Göteborgs Köks och Möbelmåleri AB
Britta Sahlgrens Gata 5
421 31 Västra Frölunda


Telefon: 031-842 457
Mobil: 0708-24 29 66
Fax: 031-932 636


E-post: lasse@gbgmaleri.se