Göteborgs Köks och Möbelmåleri

Välkommen till Göteborgs Köks och Möbelmåleri!


Vi har sedan 1988 arbetat med nytillverkning och målning av köksluckor, möbelmåleri, köksmåleri samt utbyte av köksluckor inom Göteborgsområdet med omnejd.


Vi som jobbar på företaget heter Lasse, Jakob, Ronny och Mats och vi kan garantera dig att om du anlitar oss så kommer du få ett felfritt utfört arbete hemma hos dig eller på ditt företag!


Kontakta gärna oss för vidare information.

Kontakt info


Göteborgs Köks och Möbelmåleri AB
Britta Sahlgrens Gata 5
421 31 Västra Frölunda


Telefon: 031-842 457
Mobil: 0708-24 29 66
Fax: 031-932 636


E-post: lasse@gbgmaleri.se